Utbildning och integration

En rapport om somaliska kvinnor

som deltar i Crebonas utbildning

 

 

Av

Elisabeth Lundqvist

 

 

Obs! Denna version skiljer sig något från den tryckta texten,
bland annat saknas notapparaten.

Det är tillåtet att kopiera och mångfaldiga texten, om källan anges.

 

Om ni har frågor om rapportens innehåll,
kontakta Elisabeth Lundqvist

 

Visas sidan i någon annans ramar?
Bryt dig loss!

 

INNEHÅLL

 

FÖRORD

 

INLEDNING

Syfte

Val av intervjupersoner

Tillvägagångssätt

Metodproblem

Tidigare studier

 

BAKGRUND

Somalias historia

Den somaliska invandringen till Sverige

Integration

Utbildningen i Möllan

 

SOMALISKORNA: EN PRESENTATION

 

STUDIER OCH ARBETE

Studiebakgrund

Varför började kvinnorna studera på Crebona?

Åsikter om utbildningen

Arbete: erfarenheter och drömmar i Somalia

Arbete: erfarenheter och drömmar i Sverige

Att kombinera yrkesarbete med familj

 

SOCIALT UMGÄNGE

Umgänget i skolan

Umgänget utanför skolan

Orsaker till bristen på kontakt med svenskar

Alternativa mötesplatser

Kvinnor och män

 

RELIGION

Bön

Klädedräkten

Huvudduk och arbete

Imamen

Muslimer och kristna

Icke-troende

Äktenskap

Svenskars uppfattning om muslimer

 

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Svensk och somalisk mentalitet

Kulturella intressen

TV, tidningar och Internet

Valet 98

 

SOMALIA

Klansystemet

Kvinnlig omskärelse

Att flytta tillbaka

 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Skolan som mötesplats

Utbildning för att få arbete

Huvudduk på arbetsplatsen

Kultur och samhälle

Hur går vi vidare?

 

Källor och litteratur

 

HEM

NÄSTA