Om Cederbjork

 

 

Cederbjork ägs av Elisabeth Cederbjörk

 

 

Om Elisabeth

 

Jag heter Elisabeth Cederbjörk (till december 2005 var mitt efternamn Lundqvist). Jag är filosofie magister i idéhistoria samt har examen från Journalisthögskolan i Stockholm.

Sedan 2000 har jag periodvis arbetat med en doktorsavhandling i idéhistoria vid Stockholms Universitet. Avhandlingen handlar om synen på motståndsrätt - det vill säga rätten att motsätta sig en härskare - i Sverige under 1500-talet.

 

De senaste sju åren har jag arbetat i katolska kyrkan med hemsidor, publikationer och undervisning.

 

Nu vill jag fokusera på att utveckla appar, i synnerhet läroappar för barn.

 

Elisabeth Cederbjörk

Mer om min idéhistoriska forskning

Under den äldre Vasatiden avsattes tre kungar i Sverige: Kristian II störtades av Gustav Vasa, Erik XIV blev fråntagen kronan av sina bröder och Sigismund drevs från tronen av hertig Karl. I dessa fall hänvisade upprorsmännen till motståndsrätten: man har rätt att störta en orättfärdig kung. Men det fanns också personer som ansåg att man aldrig har rätt att göra uppror mot en härskare, till exempel reformatorn Olaus Petri. Enligt honom är all överhet tillsatt av Gud, och att göra motstånd mot överheten är därmed att göra motstånd mot Gud.

Dessa olika ståndpunkter kommer jag att belysa i skenet av de samtida politiska händelserna i Sverige, den medeltida synen på motståndsrätt samt de olika politiska teorier som utvecklades i Europa under 1500-talet.

Läs mer om min avhandling i min presentation på institutionens sajt.

Vid sidan av mitt avhandlingsarbete har jag skapat en Internetbaserad distanskurs om Renässansen, som anordnades av Högskolan på Gotland.


line


Tidigare har jag inom idéhistoria bland annat skrivit två uppsatser om Olaus Petri.

Övriga publikationer:

"Ett tal om Utopia", i: Noesis: Idéhistorisk tidskrift, nr 3-2002, Idéhistoriska föreningen, Stockholms universitet

 

”Får man störta en usel kung?: den heliga Birgitta och de svenska reformatorernas skilda uppfattningar", i: Forskningsfronten flyttas fram: utbildningskultur och maktkultur, 2003, s. 140-165

 

”Erik XIV i motreformationens historieskrivning” i: Över tid och rum: en antologi tillägnad Bo Lindberg, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, 2003, s. 27-39

 

Under 1998 och 1999 arbetade jag som utredare på ett privat företag. Där sammanställde jag en rapport om somaliska kvinnor, som jag hade intervjuat: Utbildning och integration: en rapport om somaliska kvinnor som deltar i Crebonas utbildning

 

(Samtliga ovanstående texter är publicerade under mitt flicknamn Lundqvist)

 

Webbsajter som jag har skapat:


Sankta Katarina Församling i Dalarna

Britsarvets Fotvård i Falun

 

Kontakt

 

e-post: info@cederbjork.com