Källor och litteratur

Hagström, Bo, Frågeteknik i utredningsarbete (Lund, 1979)

Hedin, Christer, Islam enligt Koranen (Furulund, 1996)

Lange, Anders, Flyktingskap, boende och agens (Stockholm, 1991)

Nationalencyklopedin, band 9, "Integration" (Höganäs, 1992)

Niklasson, Laila, Somaliska familjer i Stockholm: En undersökning av somaliska familjers nätverk och integration, utg. Resursförvaltningen för skola- och socialtjänst, Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU-rapport 1997:20 (Stockholm, 1997)

Regeringens proposition 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik (Stockholm, 1997)

SOU 1997:82, Lika möjligheter: Betänkande av Utredningen om introduktion för nyanlända invandrare samt en ny myndighetsstruktur för det integrationspolitiska området (Stockholm, 1997)

Statens Invandrarverk (Migrationsverket), Somalier: Grundinformation (Norrköping, 1993)

Statens Invandrarverk (Migrationsverket), Somalier i Sverige - rapport till regeringen, 1998-01-29, Dnr SIV-11-97-5883 (Norrköping, 1998)

Stockholms stad, Integrationsprogram för Stockholms stad (fastställt 3 februari 1997, reviderat 25 maj 1998)

Svensk Ordbok (Göteborg, 1986)

Utrikespolitiska Institutet, Länder i fickformat: Somalia, Djibouti(Stockholm, 1995)

Wingborg, Mats, Somaliska och irakiska kvinnor på svensk arbetsmarknad, Arbetsmarknadsdepartementet (Stockholm, 1998)

 

Statistik från:

Migrationsverket (tidigare Statens Invandrarverk)

Statistiska Centralbyrån

Stockholms stad, Utrednings- och statistikkontoret

 

HEM

INNEHÅLL