Reformatorn skriver historia

En kontextuell analys av Olaus Petris svenska krönika

 

Elisabeth Lundqvist

Stockholms Universitet

Avdelningen för idéhistoria

D-uppsats, HT 1998

 

OBS! Denna version saknar den omfattande notapparat som finns i den tryckta texten.

 

INNEHÅLL

 

I. INLEDNING

Reformatorn som historieskrivare

Syfte och uppläggning

Källor, litteratur och tidigare forskning

 

II. OLAUS LIV OCH VERKSAMHET

Olaus och den svenska reformationen

Svensk krönika

 

III. GUD I HISTORIEN

Kristen historieskrivning

Guds försyn

Straff och belöning

Djävulens intriger

Frihet eller trälbundenhet?

Sic transit gloria mundi

 

IV. OLAUS OCH HUMANISMEN

Humanism och reformation

Humanisterna skriver historia

Historia magistra vitae

Orsaksförklaringar

Melanchthon

Bröderna Magnus

Sanning och myt

Patriotism

Antiken - medeltiden - renässansen

 

V. KUNG, KYRKA OCH UPPRORSMÄN

Gustav Vasa

Den katolska kyrkan

Katolska bestämmelser

Påvedöme och klosterväsende

Episkopatet

Uppror

 

VI. SLUTSATSER

 

Appendix: Sveriges medeltida historia

 

Källor och litteratur

HEM

NÄSTA