Appendix

 

Sveriges medeltida historia

 

1000-talet

1100-talet

1200-talet

1300-talet

1400-talet

1500-talet

 

Källor:

Medeltidens ABC, utg. Statens historiska museum (Stockholm, 1985).

Thomas Lindkvist, "Sverige: Historia", Nationalencyklopedin, band 17 (Höganäs, 1995), s. 526-527.

När hände vad i Nordens historia, red. S. Rosborn & F. Schimanski (Lund, 1996).

Den svenska historien, huvudförfattare och granskare Sten Carlsson & Jerker Rosén (1966; Stockholm, 1978), band 1: Från stenålder till vikingatid; band 2: Från Birger Jarl till Kalmarunionen; band 3: Kyrka och riddarliv. Karl Knutsson och Sturetiden; band 4: Gustav Vasa. Riket formas.

HEM

INNEHÅLL

NÄSTA