Av Elisabeth Lundqvist
(numera Cederbjörk)

 

C-uppsats i idéhistoria

Handlar om Olaus Petris
politiska idéer

 

D-uppsats i idéhistoria

Handlar om Olaus Petri
som historieskrivare

C-uppsatsen vann 1:a pris i
Cityuniversitetets
uppsatstävling 1997

D-uppsatsen finns att köpa på
Avdelningen för idéhistoria
på Stockholms Universitet

där den ingår i serien
Idéhistoriska uppsatser

 

Cederbjork