Mäster Olof och överhetens svärd

En analys av Olaus Petris politiska idéer

 

Elisabeth Lundqvist

Stockholms Universitet

Avdelningen för idéhistoria

C-uppsats, VT 1997

 

OBS! Denna version saknar den omfattande notapparat som finns i den tryckta texten.

 

INNEHÅLL

 

I. INLEDNING

Varför skriva om Olaus Petri?

Disposition och frågeställningar

Källor och litteratur

Avgränsningar och förslag till fortsatt forskning

 

II. BAKGRUND

Reformationen

Sverige: Gustav Vasa och kyrkan

Olaus Petri

 

III. KUNGEN

Guds tjänsteman

Den gode kungen

Tyrannen

Gustav Vasa

De medeltida teorierna

Luthers syn på överheten

Teokrati?

 

IV. ANDLIGT OCH VÄRLDSLIGT

Kritik mot katolska kyrkan

Ett rike inte av denna världen

Medeltida teori: de två svärden

Luthers regementslära

 

V. OLYDNAD OCH UPPROR

Svärdet tillhör överheten

Lag och olag

Medeltida teorier: naturrätt och tyrannmord

Luther: bondeuppror och kamp mot kejsaren

 

VI. SAMMANFATTNING

 

Källor och litteratur

HEM

NÄSTA