Cederbjork Minecraft Server

 

This is a Spigot server. You need to be on the whitelist to get in

 

Server address: mc.cederbjork.se

 

 

Svenska instruktioner:

 

Kontakta mig och be att få bli tillagd på serverns whitelist. Jag behöver ditt användarnamn i Minecraft.

 

När du har blivit tillagd av mig:

 

1. Välj Multiplayer/Flerspelarläge

 

Multiplayer

 

 

2. Välj Add server/Lägg till server

 

Add server

 

 

3. Fyll i serveradressen mc.cederbjork.se och klicka sedan på Done/Klar

 

 

 

4. Nu finns Cederbjorks Minecraft server i listan. Välj den och klicka på Join server/Anslut till server

 

Join server

 

 

 

[SWE]Ceder

 

is the name of our TF2 server

 

You will find it on TF2 server lists

 

For the moment it is shut